BlueRibbonHemp.com uslovi i odredbe

 

Datum stupanja na snagu: Feb 1, 2020

VAŽNO! OVE UREDBE UPRAVNOG ODBORA REGULIŠU VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA https://www.BlueRibbonHemp.com/("LOKACIJA " ili "lokacija "), KOJI OBEZBEĐUJU  Blue Ribbon Hemp , INC., PORUDŽBENICE ILI AGENTI (naziva se " Blue Ribbon Hemp "" COMPANY "," SAD " MI,"  "ili" NAŠE "ispod) i PRIMENJUJEMO  NA SVIM KORISNICIMA DA BI PRISTUPILI ILI KORISTILI SAJT NA BILO KOJI NAČIN. UKLJUĆUJUĆI  SERVIS I ZALIHE RESURSE DOSTUPNE ILI OMOGUĆENE PREKO SAJTA  (svaka" usluga "). PRISTUPANJEM OVOM SAJTU, GEGISTROVANJEM I UČLANJIVANJEM ,PREGLEDANJEM SAJTA, ODNOSNO KUPOVINOM PROIZVODA SA STRANICE , DALI STE ODOBRENJE DA PRIHVATATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGE. SČAŽETE SE SA(1) DA STE PROČITALI, RAZUMELI I SLOŽILI SE SA USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE (2) PRAVNO STE  PUNOLETNI DA BISTE  SKLOPILI UGOVOR SA NAMA, I(3) IMATE OVLAŠĆENJE DA USLOVE KORISTITE LIČNO ILI U IME PREDUZEĆA KOJE STE   IMENOVALI KAOKORISNIKA I DA JE  TO PREDUZEĆE UPOZNATO SA USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE.POJAM "VI" SE ODNOSI NA POJEDINAČNI ILI PRAVNI ENTITET, KOJI SE PRIMENJUJE KAKO BISTE SE IDENTIFIKOVALI KAO KORISNIK PRILIKOM REGISTRACIJE NA SAJT . UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA STAVKAMA SERVISA NEĆETE MOĆI DA KORISTITE OVAJ SAJT.
 

AKO SE PRETPLATITE NA KORISNIČKE USLUGE  ("POČETNI UGOVOR ), ONDA ĆE USLOVI KORISNIČKIH USLUGA BITI AUTOMATSKI OBNOVLJENI ZA NAREDNIE PERIODE  U ISTOM TRAJANJU KAO I POČETNI PERIOD, PO AKTUELNOJ NADOKNADI  ZA TE USLUGE, OSIM AKO NE DOBIJETE AUTOMATSKO IZBACIVANJE IZ PROGRAMA/ODBIJANJE ,DA  BISTE OBNOVILI  PRETPLATU U SKLADU SA PRAVILIMA  PRETPLATE.

IMAJTE NA UMU DA SEKTOR ZA REŠAVANJE SPOROVA, KOJI MOŽETE PRONAĆI NA KRAJU OVOG UGOVORA , SADRŽI ODREDBE KOJE TVRDNJAMA UPRAVLJAJU  VAŠIM I NAŠIM  SPOROM, UKLJUČUJUĆI  BEZ OGRANIČENJA, SVE TVRDNJE KOJE SU SE POJAVILE ILI IM JE PRIDATA VALIDNOST OD DANA  OD KADA JE UGOVOR NA SNAZI . PRAKTIČNO ON SADRŽI ARBITRAŽNI SPORAZUM KOJI ĆE UZ OGRANIČENE IZUZETKE, ZAHTEVATI  OD NAS DA NAŠI SPOROVI BUDU PROSLEĐENI OBAVEZAVAJUĆOJ I KONAČNOJ ARBITRAŽI.  UKOLIKO NE ODOBRITE  SAGLASNOST ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM: (1) BIĆE VAM DOZVOLJENO DA OSTVARITE SAMO ZAHTEVE I TRAŽITE OLAKŠANJE PROTIV NAS NA INDIVIDUALNOM NIVOU, A NE KAO TUŽILAC ILI ČLAN KLASE U BILO KOJOJ KLASI ILI U POSTUPKU ZASTUPNIKA; I (2) VI IMATE PRAVO DA TRAŽITE OLAKŠANJE NA SUDU I DA IMATE SUĐENJE SA  POROTOM NA OSNOVU VAŠIH TVRDNJI.

SVAKI SPOR ILI ZAHTEV KOJI SE ODNOSI NA BILO KOJI NAČIN NA KORIŠĆENJE SAJTA BIĆE REGULISAN I PROTUMAČEN PO ZAKONIMA DRŽAVE NEVADE, USAGLAŠENIM SA FEDERALNIM AKTOM O ARBITRAŽI, BEZ DAVANJA BILO KAKVIH OPCIJA KOJE OMOGUĆAVAJU PRIMENU ZAKONA BILO KOJE DRUGE JURISDIKCIJE.  KONVENCIJA UJEDINJENIH NACIJA O UGOVORIMA ZA MEĐUNARODNU PRODAJU ROBE IZRIČITO JE ISKLJUČENA IZ OVOG UGOVORA.

Korišćenje i i prihvatanje određenih usluga mogu biti predmet dodatnih uslova  (“ Dodati uslovi"), a ti  dodatni uslovi će biti navedeni u uslovima korišćenja usluge ili će Vam biti predloženo da ih  prihvatite  kada se prijavite da biste koristili dodatnu uslugu.  Ako uslovi korišćenja usluge nisu u skladu sa dopunskim uslovima, dopunski uslovi će se kontrolisati u odnosu na takve usluge. Uslovi korišćenja usluge i svi primenljivi dodatni ovde  su nazvani "Uslovi korišćenja usluge".

MOLIMO VAS DA IMATE U VIDU DA SU PROMENE  USLOVA ODREDBI , OD STRANE KOMPANIJE  MOGUĆE U  SVAKOM MOMENTU. .  Kada se promene naprave, kompanija će napraviti novu kopiju stavke  usluge koja je dostupna na sajtu  i svi novi dodati uslovi će biti dostupni u okviru programa, ili preko uslužne službe sajta (lokacije)Takođe ćemo ažurirati datum "poslednji put ažurirano" na vrhu uslova korišćenja usluge.  U skladu sa uslovima ako napravimo bilo kakve promene cenovnika, a registrovani ste  kod nas i kreirali ste nalog  (kao što je definisano u odeljku za registraciju) takođe ćemo vam poslati e-poruku na poslednjoj e-adresi koju ste nam ostavil.  Sve promene uslova će odmah biti važeće za nove korisnike sajta i/ili usluga i biće validne trideset (30) dana nakon objavljivanja najave o tim promenama na sajtu za postojeće korisnike, pod uslovom da bilo kakve materijalne   promene budu važeće za korisnike koji imaju nalog sa nama od pre trideset (30) dana nakon objavljivanja obaveštenja o određenim promenama na sajtu ili trideset (30) dana nakon slanja  e-poruke registrovanim korisnicima  o tim  promenama  (definisane u odeljku za registraciju).  Možda će Vam  na određeni način biti traženo  da se složite na ažurirane uslove , pre daljeg korišćenja sajta i/ili odobrenja usluge. Ako se ne slažete sa bilo kakvim promenama nakon što ste dobili obaveštenje o tim promenama, Vi ćete prestati da koristite sajt i/ili usluge. U suprotnom , dalja upotreba sajta i/ili usluga podrazumeva Vaše prihvatanje takvih promena. REDOVNO PROVERAVAJTE SAJT DA BISTE IMALI UVID TRENUTNIH USLOVA.

Provraćaj proizvoda

Pogledajte naše smernice za povratak za detalje o povraćajima i povraćajima novca.

Politika privatnosti

Pogledajte našu politiku privatnostida biste dobili dodatne uslove koji regulišu korišćenje ove Web stranice.

Pristup ovoj stranici

OVA LOKACIJA JE NAMENJENA KORISNICIMA OD OSAMNAEST (18) GODINA STAROSTI  DO STARIJIH. AKO STE ISPOD OSAMNAEST GODINA STAROSTI, NEMOJTE KORISTITI ILI PRISTUPITI OVOJ STRANICI  IZ BILO KOG RAZLOGA I ODMAH NAPUSTITE OVU LOKACIJU. ZAMOLITE RODITELJA ILI STARATELJA DA PRISTUPI OVOJ LOKACIJI UMESTO VAS.

DA BISTE KUPILI NAŠE PROIZVODE MORATE BITI PUNOLETNI PO ZAKONIMA DRŽAVE ILI POKRAJNE IZ KOJE STE. NA VAŠOJ JE ODGOVORNOSTI DA PROCENITE DA LI ISPUNJAVATE ZAKONSKO PRAVO DA KUPUJETE NAŠE PROIZVODE

Da biste pristupili ovoj stranici  ili nekim proizvodima  koje imamo u ponudi  , od  Vas će se tražiti da navedete određene detalje ili neke druge informacije prilikom registracije . Da biste mogli da koristite ovu stranicu sve informacije koje nam ostavite moraju biti istinite, akteulne i potpune. Ako naša kompanija veruje da informacije koje ste izneli nisu tačne, akteulne ili  su falsifikat  nekog drugog, imamo pravo da Vam odbijemo  pristup ovoj stranici  ili bilo kom artiklu sa nje,da vam onemogućimo ili suspenzujemo pristup ovoj stranici u bilo kom momentu kao i da izbrišemo sve komentare koje ste ostavili bez  prava na iste.

 1. Korišćenje usluga i namene  preduzeća.Lokacija, usluge, sadržaj (definisan u licenci za korišćenje odeljka stranice), kao i informacije i sadržaj koji su dostupni na lokaciji i uslugama ( svi uslovi su ovde definisani) (kolektivno, "Svojstva kompanije") su zaštićeni zakonima o autorskim pravima širom sveta.  U skladu sa uslovima korišćenja usluge, kompanija Vam daje ograničenu licencu za reprodukciju delova svojstava kompanije s jedinom svrhom korišćenja usluga u Vaše lične ili interne poslovne svrhe.

 2. Registracija.

 3. Registrovanje naloga.  Da biste pristupili određenim funkcijama svojstava preduzeća, možda će biti potrebno da postanete registrovani korisnik.  U svrhu korišćenja usluge, "registrovani korisnik" je korisnik koji je registrovao nalog na sajtu ("nalog").

 4. Bezbednost.  Sve lozinke koje se koriste  na sajtu za poslovni kontakt  su samo za pojedinačnu upotrebu. Bićete odgovorni za bezbednost svoje lozinke (ako postoji)  ukoliko pristanete da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti koje se tiču  naloga ili lozinke. Imamo pravo da nadgledamo Vašu lozinku i da diskretno zahtevamo da je promenite. Ako koristite lozinku koju smatramo nebezbednom, imamo pravo da zahtevamo  od Vas da se lozinka promeni i/ili  da  Vam se obriše nalog. Zabranjeno Vam je korišćenje bilo kog servisa ili postrojenja  kojim  biste ugrozili  bezbednost ma kojih  podataka  i računa iz sistema ili neovlašćeno koristili sistemske resurse i/ili naloge. Korišćenje ili distribucija aplikacija  dizajniranih za ugrožavanje bezbednosti (na primer, programi za pogađanje lozinke, aplikacije  za probiranje ili mrežne alatke za pregled) je strogo zabranjena.  Ukoliko se ispostavi da ste umešani u pokušaju rušenja našeg bezbednosnog sistema, mi ćemo sa punim pravom objaviti Vaše podatke administratorima na drugim lokacijama da bismo im pomogli da bolje zaštite svoj sigurnosni sistem..Polažemo pravo da istražimo  sumnju o povredi ovih uslova korišćenja,i zadržavamo pravo da u potpunosti sarađujemo sa bilo kakvim organima za sprovođenje zakona ili sudskim redom koji istražuje ili nas usmerava  kako da razotkrijemo identitet bilo koga u koga se sumnja da krši naše uslove usluge.

 5. Podaci o registraciji.  U registrovanju računa na sajtu prihvatate da (1) obezbedite tačne, precizne, aktuelne i kompletne informacije o sebi kao što je to zatraženo u formi registracije ("podaci o registraciji"); i (2) održavaju i odmah ažuriraju podatke o registraciji da bi ga zadržali tačno, precizno, trenutno i dovršeno.  Vi potvrđujete  da imate (1) najmanje osamnaest (18) godina; (2) zakonski ste punoletni te ste podobni  za formiranje obaveznog ugovora; i (3) niste  osoba kojoj  je zabranjeno korišćenje imovine preduzeća u okviru zakona Sjedinjenih Država, vašeg mesta boravka  ili bilo koje druge primenljive uprave. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se javljaju u okviru vašeg naloga.   Slažete se da ćete nadgledati svoj nalog kako biste ograničili upotrebu od strane  maloletnih lica, i Vi ćete prihvatiti punu odgovornost za neovlašćeno korišćenje svojstava kompanije od maloletnika. Ne smete da delite svoj nalog ili lozinku sa bilo kim, i prihvatate da ćete (1) obavestiti kompaniju odmah o bilo kom neautorizovanom korišćenju lozinke ili bilo kog drugog kršenja bezbednosti; (2) izlogovaćete  se sa naloga posle svakog korišćenja.  Ako unesete bilo kakve informacije koje su , netačne, ne aktuelne ili nepotpune, i kompanija  oceni da ima razuman osnov da sumnja da su te informacije neistinite, netačne, ne aktuelne ili nepotpune, preduzeće ima pravo da obustavi ili prekine Vaš nalog i odbije sve tekuće ili buduće korišćenje svojstava kompanije (ili bilo kog njenog dela). Potvrđujete  da nećete kreirati nalog koristeći lažni identitet ili informacije nekog drugog umesto svojih  .  Prihvatate da nećete imati više od jednog naloga. Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukloni ili povrati bilo koga i iz bilo kog razloga, uključujući ali ne ograničavajući se na tvrdnje trećeg lica da korisničko ime krši prava trećih lica . Saglasni ste da nećete otvarati  račun ili koristiti svojstva preduzeća ako Vas je kompanija prethodno uklonila ili ako ste prethodno imali zabranu na upotrebu bilo kog svojstva  kompanije.

 6. Vaš nalog. Bez obzira na bilo šta suprotno ovome, Vi prihvatate i slažete se da nećete imati nikakvo vlasništvo ili drugi imovinski interes nad Vašim računom, i takođe  potvrđujete i slažete se da su sva prava na Vašem računu u vlasništvu kompanije i da će  se zauvek koristiti u interesu kompanije.

 7. Naknade i uslovi plaćanja.

 8. Plaćanje.  Pristajete na plaćanje svih naknada ili troškova na vaš račun u skladu sa naknadama, troškovima i uslovima naplate koji su na snazi u vreme kada naknada ili naplata dospevaju.  Potrebno je da obezbedite firmu sa važećom kreditnom karticom (Visa, MasterCard, Discover, ili bilo koje drugo izdavaštvo prihvaćeno od nas). Obezbeđivanjem preduzeća sa brojem kreditnih  kartica i povezanim informacijama o plaćanju, slažete se sa tim preduzećem, a njen samostalni servis obezbeđuje usluge plaćanja, Spreedly, NMI i pretplaćuje se na sve dobavljače usluga nezavisnih proizvođača za usluge plaćanja, ovlašćenih da odmah fakturišete Vaš nalog za sve naknade i naknade koje su dospele u preduzeće, a koje se ne nalaze u dodatnom obaveštenju ili saglasnosti.  Slaglasni ste  da odmah obavestite preduzeće o bilo kojoj promeni Vaše adrese fakturisanja ili na kreditnoj kartici koja se koristi za plaćanje. Kompanija zadržava pravo u bilo kom trenutku da promeni cene i načine naplate, bilo odmah nakon knjiženja na imovinu preduzeća ili putem isporuke e-pošte ,Vama.

 9. Poreze.  Naknade preduzeća su mreže svih primenljivih poreza na promet.  Ako neke usluge, ili plaćanja za bilo koje usluge, u skladu sa uslovima korišćenja usluge  podleže porezu na promet u bilo kojoj jurisdikciji, Vi nećete ukinuti primenljivi porez na promet preduzeća, i bićete odgovorni za isplatu poreza na prometi bilo koje kazne ili kamate povezane  sa  odgovarajućom  poreskom upravom, takođe ćete firmu lišiti bilo kakve odgovornosti i troška  u skladu sa ovakvim porezima ili troškovima koji bi mogli da nastanu u vezi sa tim porezom prodaje.  Po našem zahtevu, obezbedićete nam zvanične potvrde koje izdaje odgovarajuća agencija za plaćanje, i druge važeće dokaze o plaćenim porezima.  Za svrhu sekcije , "porez na promet" beleži se bilo koji porez na promet ili korišćenje, kao i svaki drugi porez koji se meri na osnovu prihoda od prodaje, da preduzeće može da prosledi svojim kupcima, i to je funkcionalni ekvivalent poreza na promet, gde primenljiva poreska uprava ne nameće drugačije prodaju ili porez na korišćenje.

 10. Bez poreza.  Prihvatate da će kompanija biti oslobođena svih troškova, ili smanjenja dobiti zbog poreza .  Svaki takav porez koji  nameće  plaćanje naknada kompaniji će biti jedino Vaša odgovornost, i Vi ćete garantovati firmi sa zvaničnim obveznicama koje izdaje odgovarajuća agencija  za takse, ili neke druge , slične  dokaze, kako bismo ustanovili da je određeni porez plaćen.

Plaćanje

Troškovi za Vašu kreditnu karticu će se pojaviti kao "Real Tested INC". Preferiramo  Visa i Mastercard.

Pošiljka  i isporuka

Našu politiku pošiljke i isporuke možete  pronaći na adresi https://www.BlueRibbonHemp.com/shipping-policy. 

Dozvola  za korišćenje sajta

Pod uslovom da poštujete ove uslove pružanja usluge, mi ili naši prodavci(u zavisnosti od potrebe) Vam dajemo ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, autorski pravno zaštićenu dozvolu   za pristup i lično i nekomercijalno korišćenje materijala i sadržaja(zbirno, „Sadržaj“) na ovoj veb stranici. Ova licenca onemogućava bilo kakvu komercijalnu upotrebu sadržaja veb stranice ili preprodaju naših proizvoda koji se prodaju na veb lokacij, korišćenje bilo kojeg derivata bilo kojeg našeg proizvoda , preuzimanje, kopiranje, korišćenje računa u korist bilo koje treće strane i korišćenje bilo kakvih aplikacija, programa i sličnih alatki za preuzimanje i čuvanje podataka . Sva prava koja Vam nisu  zagarantovana ovim uslovima usluge zadržavamo mi ili naši davaoci licenci,dobavljači,izdavači, vlasnici akcijskih prava, prodavci i drugi. Ni jedan patent ili proizvod kupljen na ovoj veb stranici ne sme biti reprodukovan, umnožavan,bez našeg  pismenog odobrenja.  Možete koristiti našu stranicu samo pod nvaedenim uslovima korišćenja usluge. Ukoliko se ne pridržavate pravila korišćenja usluge, licence koje smo Vam dali će Vam biti oduzete.  Ne možete zloupotrebljavati naše proizvode ili sadržaje!!!

Ograničenja korišćenja

Ovaj sajt izričito možete koristiti samo u svrhe koje ova lokacija odobrava. Ne smete da koristite ovu lokaciju za bilo koju drugu namenu, uključujući sve komercijalne svrhe, bez našeg izričitog pismenog pristanka. Na primer, ne smete  da preuzimate brend ove veb stranice (ne smete da ovlastite nijednu drugu stranu) , da lažirate  ili koristite bilo koje druge tehnike falsifikovanja kako biste preuzeli bilo koji od  zaštitnih znakova našeg brenda,logotipa, ili drugih sadrzaja zaštićenim vlasničkim autorskim pravima. Prema  pravilima izloženim u uslovima korišženja usluge ,, ko-brendiranje podrazumeva prikazivanje imena, logotipa, zaštitnog znaka ili neki drugi vid preuzimanja identifikacije ili pripisivanja naših proizvoda nekom drugom ko nema dozvolu da predstavlja,izlaže, distribuira proizvode sa ovog sajta kao ni da prezentuje sadrzaj stranice. Slažete se da ćete u saradnji sa našom kompanijom ukoliko se dogodi, odmah obustaviti bilo kakvo ko-brendiranje,lažiranje ili falsifikovanje.

Nijedan materijal sa ove veb lokacije ne sme se modifikovati, prevesti, dekodirati,demontirati , emitovati, licencirati, podlicencirati, prebaciti, prodati, ogledati , lažirati, iskoristiti, iznajmiti, zakupiti, kopirati, reproducirati, ponovo objaviti, otpremiti, objaviti, isporučivati ili distribuirati u bilo kom slučaju.

Informacije o vlasništvu

Sadržaj dostupan na ovoj  veb stranici, i bilo koja druga veb lokacija Vorld Vide koja je u našem  vlasništvu, kojom upravljamo, licenciramo ili kontrolišemo , su naše informacije o vlasništvu ili vlasničke informacije stranke koja nam je dostavila sadržaj, a mi ili stranka koja nam je pružila sadržaj  zadržavamo sva prava, tapije, interes za sadržaj. Prema tome, sadržaj se ne sme kopirati, distribuirati, ponovo objavljivati, postavljati, objavljivati, prikazivati ili prenositi na bilo koji način bez našeg prethodnog pismenog pristanka ili  ako je već pismeno odobreno drugde na našoj veb stranici, takođe možete ispisati kopiju sadržaja isključivo za ličnu upotrebu. Pritom, ne možete uklanjati ili menjati, ili izazivati uklanjanje ili promenu, bilo kakvih autorskih prava, zaštitnog znaka, trgovačkog imena, uslužnog znaka ili bilo kog drugog obaveštenja ili legende koja se pojavljuje bilogde u sadržaju. Izmena ili upotreba sadržaja, osim ako je izričito navedeno u ovim uslovima pružanja usluge, krši naša prava intelektualne svojine. Nećete dobiti  naslov ili bilo kakva prava, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine,  uključujući, bilo koji sadržaj kao rezultat pristupa ovoj veb lokaciji.

Hiperlinkovi

Ova lokacija može biti  spontano povezana sa drugim lokacijama koje  u vezi sa nama ili nisu zadržane kod nas. Hiperveze ka takvim lokacijama su obezbeđene kao usluga našim korisnicima i nisu pod  našim okriljem ili povezanie sa ovim lokacijom Nismo pregledali takve lokacije i nismo odgovorni za sadržaj tih lokacija. Hiperveze će Vam biti pristupačne na vlastitu odgovornost, a mi ne dajemo nikakve garancije ili ne garantujemo  u vezi sa sadržajem, kompletnošću ili preciznošću ovih hiperveza ili lokacija koje su hiperpovezane sa ovom lokacijom. Dalje, uključivanje bilo koje hiperveze ka lokaciji nezavisnog proizvođača ne znači da smo im mi dali tu lokaciju.

Zdravstvene informacije

Bilo koji iznešen zaključak , svi materijali ili proizvodi koji se distribuiraju ili prodaju na ovom sajtu nisu procenjivani od uprave za hranu i lekove(FDA).Ni jedan od proizvoda ili sastojaka proizvoda dostupnih na ovom sajtu nije proveravan ili odobren od FDA(agencija za drogu i lekove) ili bilokoje zvanične agencije.Proizvodi sa ovog sajta nisu namenjeni za  dijagnostifikovanje, tretiranje,lečenje ili prevenciju bilo koje bolesti. Informacije i drugi materijali koje Vam možemo ponuditi na ovoj veb stranici osmišljeni su isključivo radi edukacijei ne menjaju informacije i savete koje možete dobiti od medicinske struke.Ove informacije ne bi trebalo koristiti za dijagnostiku ili lečenje zdravstvenih tegoba ili bolesti bez konsultacije sa lekarom. Ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate dijagnostifikovano stanje, predlažemo da se pre upotrebe bilo kog od naših proizvoda posavetujete sa lekarom.

Izveštaji

Ovime odobravate  nama i našim akcionarima besplatnu licencu, bez naknade, trajno, neopozivo, širom sveta, neekskluzivno, prenosivo, potpuno podlicencirano pravo i licencu za upotrebu, reprodukciju, modifikaciju, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, kreiranje sektora , distribuiranje, izvođenje i prikazivanje sveg sadržaja, primedbe, predloge, ideje, grafiku ili druge informacije koje nam preko ove veb stranice (međusobna lojalnost“) omogućava da zajedno komuniciramo    sa bilo kojim medijima  širom sveta kao i da ugradite bilo koji prilog ili neki drugi rad u bilo kojem obliku, mediju ili tehnologiji koji su sada poznati ili će biti  razvijeni. Izjavljujete i garantujete da posedujete ili kontrolišete sva prava na Vaše prijave. Neće se od nas tražiti da tretiramo bilo koju prijavu kao poverljivu i možemo da koristimo bilo koji podatak u našem poslu (uključujući, ali ne ograničavajući se na proizvode i reklame) bez snošenja  bilo kakve odgovornosti za autorska prava, ili bilo kakve druge naknade bilo koje vrste, i mi nećemo snositi nikakvu odgovornost kao rezultat bilo koje sličnosti koja se može pojaviti u našim budućim operacijama. Tretiraćemo sve lične podatke koje pošaljete putem ove stranice u skladu s našim pravilima o privatnosti iznešenim na ovoj veb stranici.

Odricanje odgovornosti

Razumećete da mi ne možemo i nećemo garantovati da će datoteke slobodne za preuzimanje sa interneta biti bez virusa, crva, trojanskih konja ili drugih kodova čija je destruktivna namena unistavanjene. Odgovorni ste za sprovođenje postupaka i kontrolnih tačaka kako biste  zadovoljili Vaše posebne zahteve za tačnost unosa i iznosa podataka dovoljnih i za održavanje sredstava koja su van ove stranice za rekonstrukciju izgubljenih podataka. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili rizik Vašeg korišćenje Interneta. Sadržaj nije nužno kompletan i ažuriran i ne bi ga trebalo koristiti za zamenu bilo kakvih pisanih izveštaja, izjava ili obaveštenja koja smo Vam pružili. Investitori, zajmoprimci i druge osobe trebaju koristiti sadržaj na isti način kao i bilo koji drugi obrazovni program  i ne bi se trebalo oslanjati na sadržaj isključujući sopstvenu procenu . Informacije dobijene korišćenjem ove stranice nisu iscrpne i ne pokrivaju sva pitanja, teme ili činjenice koje mogu biti relevantne za vaše ciljeve.

Vaša upotreba SVOJSTAVA kompanije je na VLASTITU odgovornost. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, SADRŽAJ JE OBEZBEĐEN "KAKAV JESTE" I "AKO JE DOSTUPAN" I BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICITNE, ILI ZAKONSKI. MI OVIM KRŠIMO SVE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI SVE IMPLICITNE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ SVRSI, NASLOVU I NEPOVREDIVOSTI. Osim naše garancije koje se nalaze na našem sajtu (koja je uključena ovde po referenci), ne dajemo garanciju, izričiti ili implicitnu, da će lokacija, usluge ili usluge, proizvodi ili informacije dobijene na lokaciji ili preko nje ispuniti vaše zahteve ili će biti bez prekida, blagovremenog, bezbednog ili greške, da bi defekti bio ispravljen ili da je ova lokacija ili server na kojem je on dostupan oslobođen virusa ili drugih štetnih komponenti. Mi ne treba da se ne naloga ili ne zastupamo u vezi sa upotrebom, odnosno rezultatom korišćenja, sadržaja u smislu preciznosti, pouzdanosti ili drugačije. Sadržaj može da sadrži tehničke netačne podatke ili tipografske greške i možemo da napravimo promene ili poboljšanja u svakom trenutku. VI, A NE NAMA, PRETPOSTAVITE CELOKUPNU CENU SVIH SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVLJANJA U SLUČAJU BILO KAKVOG GUBITKA ILI OŠTEĆENJA KOJA PROISTIČU IZ UPOTREBE OVE LOKACIJE ILI NJENOG SADRŽAJA. NE RADIMO NIKAKVE GARANCIJE DA VAŠA UPOTREBA SADRŽAJA NEĆE POVREDITI PRAVA DRUGIH I MI NE PREUZIMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST ZA GREŠKE ILI PROPUSTE U SADRŽAJU. Sve informacije na ovoj lokaciji, bez obzira na to da li je istorijsko u prirodi ili u toku, govori samo kao datum kada su informacije objavljene na ovoj lokaciji i mi ne preduzmemo nikakvu obavezu da ažuriramo takve informacije nakon što se ona proknjiži ili da biste uklonili takve informacije sa ove lokacije ako nije, ili nije duže, precizno ili dovršeno.   Ovaj odeljak na bilo koji način ne utiče na naše smernice za povraćaj ili ograničene garancije za robu kupljenu na lokaciji.  Ako iz bilo kog razloga niste zadovoljni kupovinom koju ste napravili na sajtu, molimo vas da ga vratite u skladu sa uslovima naše povratne politike.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu neodgovarajući ili netačno korišćenje informacija, usluga ili proizvoda kupljenih na ovoj lokaciji i ne smete da se prijavite za bilo koga korišćenje informacija, usluga ili proizvoda kupljenih na ovoj lokaciji.  Nećemo biti odgovorni ako vi ili bilo ko osoba koja vam obezbeđuje proizvode kupljene na našem sajtu bude izložen ili u kontaktu sa bilo kojom stavkom na koju ste vi ili osoba alergična na nju.   Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu na bilo koji način putem korišćenja informacija ili usluga na ovoj lokaciji. To obuhvata, ali nije ograničeno na nabavku ili zamenu robe ili usluga; gubitak korišćenja, podataka ili profita; ili u poslovnom prekida. Ovo odricanje odgovornosti odnosi se na bilo kakvu štetu ili povredu koju može da vas vidi, korisnik lokacije, koji će biti prouzrokovan informacijama ili uslugama na ovoj lokaciji ili korišćenjem ove lokacije.

 

 

Ograničenje odgovornosti

Poricanje štete.

RAZUMELI STE  I SLAŽETE SE DA KOMPANIJA  NI U JEDNOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST ZA  GUBITAK  PROFITA, PRIHODA ILI PODATAKA, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE KOJE PROISTIČU IZ ILI U VEZI SA SVOJSTVIMA KOMPANIJE, ILI OŠTEĆENJIMA ILI TROŠKOVIMA ZBOG GUBITKA PROIZVODNJE ILI KORIŠĆENJA, POSLOVNOG PREKIDA, NABAVKE ROBE ILI USLUGA, BEZ OBZIRA DA LI JE PREDUZEĆE SAVETOVANO DA POSTOJI MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE , PROISTEKLE IZ ILI U VEZI SA USLOVIMA, ILI OD BILO KAKVIH KOMUNIKACIJA, INTERAKCIJA ILI SASTANAKA SA OSTALIM KORISNICIMA IMOVINE PREDUZEĆA, O BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, REZULTIRAJUĆI OD: (1) KORIŠĆENJA  ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA SVOJSTAVA PREDUZEĆA; (2) TROŠKOVI NABAVKE ZAMENE ROBE ILI USLUGA KOJE  SE TIČU BILO KOJE ROBE , PODATAKA, INFORMACIJA OKO USLUGA KUPOVINE   ILI PRIMLJENIH  PORUKA OKO  TRANSAKCIJA  KOJE SU UNETE KROZ SVOJSTVA PREDUZEĆA; (3) NEOVLAŠĆEN PRISTUP ILI IZMENA VAŠIH  PRENOSA ILI PODATAKA; (4) IZJAVE ILI SAVETI  BILO KOJE TREĆE STRANKE O SVOJINAMA  PREDUZEĆA; ILI (5) BILO KOJE DRUGO PITANJE VEZANO ZA IMOVINU PREDUZEĆA, BILO NA OSNOVU GARANCIJE, AUTORSKIH PRAVA, UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI BILO KOJE DRUGE ZAKONSKE TEORIJE.  GORE SPOMENUTI  INICIJAL  ODGOVORNOSTI  NE POZIVA  NA ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA (A) SMRT ILI LIČNU POVREDU KOJA JE PROUZROKOVANA NEMAROM JEDNE KOMPANIJE; ILI ZA (B) BILO KOJU POVREDU PROUZROKOVANA PREVAROM NEKE STRANKE ILI LAŽNE ZLOUPOTREBE.

Ograničenje odgovornosti.

PREUZIMANJE KOLEKTIVNE ODGOVORNOSTI SA NAŠE STRANE I OD NAŠE KOMPANIJE JE ISKLJUČENA U BILO KOM SLUCAJU,  STRANKA(IZVEŠTAJI O FORMI AKCIJA,NEDOUMICE U UGOVORU, DELIKTIMA I DRUGOM) KOJA PREKORAČI MENICU OD 100 DOLARA NA RAČUNU JE NA VAŠOJ ODGOVORNOSTI, VI ĆETE BITI PRINUĐENI DA PLATITE KOMPANIJI ZAMENU SADRŽAJA, PROIZVODA ILI SERVISA

ODREĐENI DRŽAVNI ZAKONI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA ZA PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE ILI ZA IZUZIMANJE I OGRANIČENJA ODREĐENE ŠTETE. AKO SE SVI OVI  ILI NEKI OD GORE NAVEDENIH  ZAKONA ODRICANJA ODGOVORNOSTI ODNOSE NA VAS,  , ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE BITI PRIMENJENI NA VAS, A MOŽDA IMATE I DODATNA PRAVA.

Odšteta

Bićete zaposleni i podržaćete nas i naše podružnice, filijale, licence, dobavljače sadržaja,  prodavce uslužnog servisa , zaposlene, agente, službenike, direktore i izvođače (kolektivno, "obeštećene stranke") bez opasnosti  od gubitka, oštećenja, presuda, nagrada, troškova, troškova, naknada i taksi svedoka (kolektivnog, "gubitaka") koji se odnose na ili se iskljucuju  iz: (i) bilo kakvog kršenja ovih uslova usluga, uključujući i korišćenje sadržaja koji nije izričito autorizovan u ovim uslovima usluge; (II) Vaše odobrenje za  korišćenje ili nemogućnost  korišćenja, svojstva preduzeća; (iii) Vaša upotreba proizvoda kupljenih na sajtu; ili (IV) kršenje bilo kakvih primenljivih zakona, pravila ili propisa. Slažete se da nesaglasne stranke neće imati nikakvu odgovornost u vezi sa takvim kršenjem ili neautorizovanim korišćenjem, i takođe se slažete  da se u vezi sa tim i svim rezultirajućim gubitkom, oštećenjima, naknadama, nagradama, taksama , troškovima advokatskih taksi  i tarifama  ekspertskih lica u vezi sa njima. Takođe ćete  obeštetiti  i zaštiti obeštećene strane od bilo kakvih pa i bezazlenih zahteva od strane trećih lica koja proizilaze iz vašeg korišćenja podataka kojima pristupate ovoj veb stranici ili kupovine bilo kog proizvoda Prihvatate da će odredbe u ovom odeljku preživeti bilo kakav prekid Vašeg naloga, uslove korišćenja usluge ili Vaš pristup svojstvima preduzeća.

Vlasništvo, zaštitni znaci  i autorska prava

Izuzev u pogledu Vaših izveštaja i izveštaja drugih korisnika, slažete se sa tim da kompanija i njeni dobavljači poseduju sva prava, zvanja i interes u svojstvima preduzeća.  Nećete uklanjati, menjati ili remetiti autorska prava, zaštitni znak, servisni znak ili obaveštenja koja su uključena na veb lokaciji, usluge ili svojine kompanije ili su u njenoj blizini.

Zaštitni pečati  , oznake usluga, logotipi, grafike, slike, HTML, kodovi, multimedijalni klipovi, Java kodovi, ikone dugmadi, Reklamni natpisi i softver koji se pojavljuju na ovoj lokaciji su naša imovina ili imovina stranke koja je obezbedila pečate, oznake usluga, logotipe ili materijal zaštićen autorskim pravima. Mi, i bilokoja  stranka koja nam je pružila bilo šta od gore navedenog , zadržavamo sva prava koja su u vezi sa bilo kojim od naših ili njihovih pečata, oznaka usluga, logotipa i materijala za autorsko pravo koji se pojavljuje na ovom sajtu. Naši zaštitni pečati  i trgovinska strategija ne mogu se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom koja nije naša, koji će na bilo koji način izazvati konfuziju među klijentima ili na bilo  koji  način omalovažiti i diskreditovati nas .

Obaveštenje i postupak za podnošenje zahteva vezanih za kršenje autorskih prava

Ako verujete da je Vaše delo zaštićeno autorskim pravima  prikazano ili korišćeno na našoj veb lokaciji na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo da prijavite navodna kršenja ispunjavanjem sledećih koraka i obaveštavanjem našeg imenovanog agenta navedenog u daljem tekstu. U skladu sa naslovom 17, Kodeks Sjedinjenih Država, Odeljak 512 (c) (2), sva obaveštenja o tvrdnji o kršenju autorskih prava treba da se šalju SAMO našem imenovanom agentu.

Obaveštenje o kršenju autorskih prava mora da sadrži sledeće:

 1. (1) elektronski ili fizički potpis vlasnika ili ovlašćenog lica koje vrši dužnost u ime vlasnika autorskih prava;

 2. (2) identifikacija rada autorskih prava (ili rada)  za koji tvrdite da je prekršio autorska prava ;

 3. (3) opis i identifikacija materijala za koji tvrdite je kršenje autorskih prava  i lokacija na kojoj postoji originalna ili ovlašćena kopija autorskih prava (na primer, URL adresa stranice lokacije na kojoj je zakonski objavljen; ime, izdanje i stranice knjige iz koje je kopiran izvod, itd.);

 4. (4) jasan opis gde se nalazi materijal na našem sajtu, uključujući kao primenjivo njegov URL, kako bi mogli da locirate materijal;

 5. (5) vaše kontakt informacije, uključujući ime, adresu, broj telefona i e-adresu;

 6. (6) izjavu da imate uvjerenje vere da sporna upotreba nije ovlašćena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona; I

 7. (7) izjavu koju ste napravili pod prednjim krivokletnika, da su gore navedeni podaci u vašem obaveštenju tačni i da ste vi vlasnik autorskih prava ili ovlašćeni da postupete u ime vlasnika autorskih prava.

Naš agent koji je namenjen za dobijanje tužbe za autorska prava ili drugo kršenje intelektualne svojine može da se kontaktira na sledeći način:

Blue Ribbon Hemp Inc.

ATTN: pravni sektor

2780 S. Jones Blvd, #200, Las Vegas, NV 89146

 

Informacije koje ne možete da knjižite, objavljujete, itd.

Ne smete da objavljujete, šaljete, prosleđujete, objavljujete ili šaljete u vezi sa ovom lokacijom bilo koji materijal koji:

 • Nemate pravo da knjižite, uključujući vlasnički materijal bilo koje treće strane;

 • se zalaže za ilegalnu aktivnost ili razmatra nameru da izvrši nezakoniti akt;

 • je vulgar, nepristojni, pornografske ili nepristojno;

 • Ne odnosi se direktno na ovu lokaciju;

 • preti ili zloupotrebljava druge, libele, klevete, privatnost, Staljine, je nepristojna, pornografske, rasistička, nasilna, uznemiravačka, preteća ili uvrediva;

 • pokušava da iskoristi ili povredi bilo koju osobu otkrivajući ih neprikladnim sadržajem, tražeći lične detalje ili na neki drugi način;

 • intelektualnu svojinu ili drugo pravo bilo kog entiteta ili osobe, uključujući kršenje bilo koga autorskih prava ili žigove ili njihova prava publiciteta;

 • da krši bilo koji zakon ili se može smatrati da krši bilo koji zakon;

 • imitira ili pogrešno predstavlja vašu vezu sa bilo kojim drugim entitetom ili osobom ili na neki drugi način manipuliše zaglavljima ili identifikatorima da bi maskiran poreklo sadržaja; reklamira bilo koji komercijalni poduhvat (npr. ponude za prodaju proizvoda ili usluga) ili na druge načine u komercijalne delatnosti (npr. vođenje splavova ili takmičenja, prikazivanje reklamnih banera, odnosno za traženje robe ili usluga), osim ako je moguće da su izričito ovlašćene na ovom sajtu;

 • svoje fondove, oglašivače ili sponzore;

 • uključuje programe koji sadrže viruse, crve i/ili trojanske konje ili bilo koje druge računarske kodove, datoteke ili programe koji su dizajnirani za prekid, uništavanje ili ograničavanje funkcionalnosti računarskog softvera ili hardvera ili telekomunikacija;

 • prekida normalan tok dijaloga, dovodi do toga da se ekran pomera brže od drugih korisnika, ili na neki drugi način koji utiče na sposobnost drugih osoba da se uključe u aktivnosti u realnom vremenu preko ove lokacije;

 • uključuje datoteke MP3 formata;

 • iznose "piramidalne" ili slične šeme;

 • odbacuje bilo koju politiku ili propise ustanovljene s vremena na vreme u pogledu korišćenja ove lokacije ili bilo koje mreže povezane sa ovom lokacijom; Ili

 • sadrži hiperveze ka drugim lokacijama koje sadrže sadržaj koji se nalazi u okviru opisa koji su postavljeni iznad.

Iako ne postoji obaveza da to uradite, Zadržavamo pravo da pratimo upotrebu ove lokacije da bismo utvrdili usaglašenost sa ovim uslovima korišćenja usluga, kao i pravo da uklonite ili odbijete bilo kakve informacije iz bilo kog razloga. Bez obzira na ova prava, vi ostanite isključivo odgovorni za sadržaj vaših podneska. Vi potvrđujete i slažete se da ni mi ni treća strana koja nam pruža sadržaj neće pretpostaviti ili imati bilo kakvu odgovornost za bilo koju akciju ili neakciju od strane nas ili tako treće strane, u vezi sa bilo kakvim prosleđivanjem.

Zakon sad važi

Ova lokacija je namenjena korisnicima koji se nalaze u Sjedinjenim Državama. Na vama je da utvrdite da li je pristup ovoj lokaciji i kupovina naših proizvoda pravno mesto gde se nalazite. Pristupate ovoj lokaciji i kupite naše proizvode na vlastitu odgovornost, a vi ste odgovorni za usaglašavanje sa svim važećim zakonima, pravilima, propisima i ugovorima.

Razno

Rešavanje sporova

U slučaju bilo kakvih tvrdnji, sporova, ili drugih kontroverzi koje proističu iz, ili u vezi sa ovim uslovima, korišćenje ove lokacije ili informacija dobijenih preko ove lokacije, ili bilo kojih drugih tvrdnji, sporova ili kontroverzi koje proističu iz ili u vezi sa ovom lokacijom ili bilo kojom drugom svetskom komunikacionoj Internet lokacijom, koja je bila u vlasništvu, licencirana ili kontrolisano od strane nas ("spora" i zajedno sa "sporovima"), prihvatate da ćete rešiti bilo kakav spor podnošenjem spora prema državi Nevadi. Svaka strana spora mogla bi da započne posredovanje pružanjem firme ADR-a i drugim strankama pismeni zahtev za posredovanje, postavljajući predmet spora i traži se pomoć. Strane će sarađivati sa kompanijom ADR i jednim drugim u odabiru posrednika iz panela ADR-a sa Kosova, i u zakazivanju posredničke procedure odmah, najkasnije trideset (30) dana posle takvog zahteva za posredovanje. Stranke se slažu da će učestvovati u posredovanju u dobroj veri, kao i da će oni jednako podeliti svoje troškove. Sve ponude, obećanja, ponašanje i izjave, bilo da su oralni ili pisani, napravljeni u toku posredovanja bilo koje od stranaka, njihovi agenti, zaposleni, stručnjaci i advokati, i od strane posrednika ili bilo kojih kompanija ADR-a, su poverljivi, privilegovani i nedozvoljeni za bilo koju svrhu, uključujući opoziv, u bilo kojoj arbitraži i drugi postupak u vezi sa strankama, pod uslovom da dokazi koji su na neki drugi način dozvoljeni ili vidljivi ne mogu da budu nedozvoljeni ili nevidljivi kao rezultat njegovog korišćenja u posredovanju. Odredbe ove klauzule mogu da primenjuju bilo koji nadležni sud, a stranka koja traži sprovođenje zakona ima pravo na dodelu svih troškova, naknada i troškova, uključujući i tužne takse koje će biti plaćene od strane stranke protiv koje se naručuje komisija.

USLOV ZA ARBITRATE ZNAČI DA SE OD ŽIRIJA PONOVO NALAZITE PRAVO NA SUĐENJE.

Ni jedna strana ne može da učestvuje u bilo kojem posredovanju ili arbitraži u okviru ove klauzule, koja se mora učestvovati u bilo kojem posredovanju ili arbitražnom postupku koji uključuje više od jedne negativne stranke. Posredovanje ili arbitraže bilo kakvog spora neće se pridružiti ili konsolidovati sa posredovanjem ili arbitražom bilo kog drugog spora, čak i ako se takav drugi spor odnosi, proizilazi iz ili podiže slične činjenične ili pravne zahteve.

Propust da se insistira na striktnim performansama bilo kog od ovih uslova korišćenja usluge neće funkcionisati kao odustajanje od bilo koje naredne podrazumevane ili neuspešne performanse. Bez izuzeća od nas u ovim uslovima usluga će biti ocenjeno da je ili odustajanje od bilo kojeg drugog prava ili odredbe ili odustajanje od istog prava ili odredbe u bilo koje drugo vreme. Ovi uslovi korišćenja će biti regulisan i protumačeni u skladu sa zakonima Nevade, Sjedinjenih Američkih Država, uprkos svim principima konflikta zakona. Izričito pristajete na ličnu jurisdikciju u Nevadi u vezi sa bilo kakvim sporom između vas i nas koji proističu iz ovih uslova korišćenja usluga ili u vezi sa predmetom od ovog predmeta. Strane u ovim uslovima korišćenja se slažu da je ekskluzivno mesto za svaki spor između stranaka koje proizlaze iz ovih uslova korišćenja usluga ili koje se odnose na predmet ovih uslova korišćenja usluga u drzavnom i federalnom sudu u Nevadi. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, svaka tužba ili uzrok akcije koja proističe iz ili vezano za vaš pristup ili korišćenje sajta mora biti podneta u roku od dve (2) godine od dana kada je ta tužba ili akcija nastala ili se akumulira. Ako bilo koji deo ovih uslova usluga bude nezakonit, nevažan ili neprimenljiv, taj deo će se smatrati nesposobnim i neće uticati na validnost i mogućnost izvršioca svih preostalih odredbi. Ovi uslovi korišćenja usluga (uključujući naše smernice za privatnost) predstavljaju celokupan ugovor između stranaka koje se odnose na tu temu. Bez obzira na goreti, svi dodatni uslovi i uslovi na ovom sajtu će vladati artiklima kojima se oni odnose. Ove uslove korišćenja možemo ispraviti u bilo kom trenutku ažuriranjem ovog knjiženja.

 1. Elektronske komunikacije. Komunikacija između vas i kompanije koristi elektronske načine, bilo da ste u mogućnosti da posetite svojstva kompanije ili da pošaljete e-poruke kompanije, ili da li će se u okviru preduzeća slati obaveštenja o svojstvima preduzeća ili putem e-pošte.  U ugovorne svrhe vas (1) pristajete da primate komunikacije iz kompanije u elektronskom obliku; i (2) se slaže da su svi uslovi i uslovi, sporazumi, obaveštenja, diszatvarati i druge komunikacije koje vam pruža elektronskim putem u zadovoljavanje pravnih zahteva koje bi takva komunikacija zadovoljila da bude u pismenoj formi.  Ovaj nivo ne utiče na vaša statutarna prava.

 2. Izdanje. Na taj način ćete izdati strane kompanije i njihove naslednike iz tvrdnji, zahteva, bilo kakvih i svih gubitaka, oštećenja, prava i postupaka bilo koje vrste, uključujući lične povrede, smrt i oštećenje imovine, koje je bilo direktno ili indirektno vezano za (i) vaše korišćenje imovine preduzeća, uključujući ali ne ograničavajući se na sve interakcije sa drugim korisnicima ili Veb lokacijama nezavisnih proizvođača bilo koje vrste koje se javljaju u vezi sa ili kao rezultat korišćenja usluga ili vašeg korišćenja svojstava preduzeća; i (II) sve akcije koje smo preduzeli u toku ili kao posledica naših istraga i/ili od bilo kakvih radnji koje su preduzete kao posledica istraga od strane nas ili drugih, uključujući i organe za sprovođenje zakona.  Ako ste stanovnik Kalifornije, vi ste taj koji se navodi u Kaliforniji član 1542, u kojem se države, "Opšte izdanje ne pripisuje tvrdnjama koje poverilac ne zna ili sumnjivac da postoji u svojoj korist u vreme izvršenja puštanja na slobodu, što, ako ga zna da je materivno uticao na njegovo naselje sa dužnikom. Objavljivanje se ne odnosi na bilo kakve tvrdnje, zahtevima, ili bilo kakvih gubitaka, oštećenja, prava i postupaka bilo koje vrste, uključujući lične povrede, smrt ili oštećenje imovine za svaku nemoguću komercijalnu praksu od strane kompanije ili za prevaru te stranke, prevare, lažne, Obećavanje, pogrešno predstavljanje ili prikrivanje, suzbijanje ili propust materijalnih činjenica u vezi sa lokacijom ili bilo kakvim uslugama koje su obezbeđene.

Kako da nas kontaktirate

Ukoliko imate pitanja ili zabrinutosti u vezi sa ovim uslovima korišćenja usluga, postupci ovog sajta, ili ako ste zainteresovani za ponovno štampanje sadržaja ovog sajta, molimo vas da nas kontaktirate na:

Blue Ribbon Hemp Inc.

2780 S. Jones Blvd, #200, Las Vegas, NV 89146